WERKWIJZE

In eerste instantie beoordelen wij ieder dossier uitvoerig, waarbij onze doelstelling is de vordering op minnelijke wijze te incasseren ter voorkoming van onnodige kosten. Kortom, wij bewandelen altijd in overleg met u de te volgen procedure, waarbij het beperken van het kostenaspect een prioriteit is.

Wij zijn dan ook van mening dat een opdrachtgever een goede adequate ondersteuning dient te hebben, geen vordering is hetzelfde, en dat persoonlijk contact met de opdrachtgever een “must” is. Effectief incasseren begint bij een correct debiteurenbeheer.

Ook zijn wij alert op de voortgang van de vordering, wij houden de lijnen kort en indien deze worden overschreden reageren wij omgaand.

Wij streven naar vermindering van het risico en minimale verliezen, zonder afbreuk van reputatie en met respect voor de opdrachtgever en klant.
Redelijk als het kan, krachtig als het moet.

 

     Schonauwen 23|3401 HE IJSSELSTEIN|T 030 688 2223|M 06 21624699|E contact@wimvisserincasso.nl|NL79ABNA0849267021|KvK 30220984|BTW NL001261193882

VOORWAARDEN